Kết nối với chúng tôi

  • Giá vé tham quan cố đô Huế 2016

    Từ:

Bảng giá vé tham quan các điểm di tích Cố đô Huế – Điều chỉnh phí tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế từ ngày 01 tháng 4 năm 2015

Thực hiện Quyết định số 69/2014/QĐ-UBND, ngày 20 tháng 11 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan di tích lịch sử văn hóa Huế thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế

Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế thông báo mức phí tham quan các điểm di tích thuộc Quần thể Di tích Cố đô Huế được áp dụng từ ngày 01 tháng 4 năm 2015 như sau:

1. Phí tham quan theo từng điểm tham quan (áp dụng thống nhất cho cả khách quốc tế và khách Việt Nam):

STT Điểm tham quan Phí tham quan

 

(Đồng/người/lượt)

I Đối với người lớn:  
1 Hoàng Cung Huế (Đại Nội – Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) 150.000
2 Các lăng: Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định 100.000
3 Các lăng:  Gia Long, Thiệu Trị,  Đồng Khánh; Điện Hòn Chén 40.000
4 Cung An Định; đàn Nam Giao 20.000
II Đối với trẻ em (từ 7 – 12 tuổi)  
1 Hoàng Cung Huế (Đại Nội – Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) 30.000
2 Các lăng: Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định 20.000
  Các điểm khác Miễn phí

2. Phí tham quan theo tuyến tham quan (áp dụng thống nhất cho cả khách quốc tế và khách Việt Nam):

 

STT Tuyến tham quan Phí tham quan

 

(Đồng/người/lượt)

I Đối với người lớn:  
1 Tuyến 03 điểm: Hoàng Cung Huế – lăng Minh Mạng – lăng Khải Định 280.000
2 Tuyến 04 điểm: Hoàng Cung Huế – lăng Minh Mạng – lăng Tự Đức – lăng Khải Định 360.000
II Đối với trẻ em (từ 7 – 12 tuổi)  
1 Tuyến 03 điểm: Hoàng Cung Huế – lăng Minh Mạng – lăng Khải Định 55.000
2 Tuyến 04 điểm: Hoàng Cung Huế – lăng Minh Mạng – lăng Tự Đức – lăng Khải Định 70.000

 Ghi chú:
* Ngoài những chính sách miễn giảm theo quy định chung, đối với khách du lịch là công dân Việt Nam khi đến tham quan Hoàng Cung Huế (Đại Nội – Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế) được giảm 20% phí tham quan.

TOUR DU LỊCH NỔI BẬT