Tour từ Đà Nẵng

Đà Nẵng - Ngũ Hành Sơn - Hội An 1 ngày

Đà Nẵng - Ngũ Hành Sơn - Hội An 1 ngày

Giá:

400.000 VND

Thời gian:

15h00 hàng ngày

Khởi hành:

Đà Nẵng

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
Đà Nẵng - Bà Nà Hills 1 ngày

Đà Nẵng - Bà Nà Hills 1 ngày

Giá:

980.000 VND

Thời gian:

07h30

Khởi hành:

Đà Nẵng

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
Đà Nẵng - Cù Lao Chàm 1 ngày

Đà Nẵng - Cù Lao Chàm 1 ngày

Giá:

650.000đ VND

Thời gian:

07h30

Khởi hành:

Đà Nẵng

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
Đà Nẵng - Huế 1 ngày

Đà Nẵng - Huế 1 ngày

Giá:

700.000 VND

Thời gian:

07h00 hàng ngày

Khởi hành:

Đà Nẵng

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
Đà Nẵng - du thuyền sông Hàn

Đà Nẵng - du thuyền sông Hàn

Giá:

120.000 VND

Thời gian:

19h00/20h00

Khởi hành:

Đà Nẵng

Phương tiện:

Thuyền

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
Đà Nẵng - Cù Lao Chàm - Bà Nà 2 ngày 1 đêm

Đà Nẵng - Cù Lao Chàm - Bà Nà 2 ngày 1 đêm

Giá:

2.450.000 VND

Thời gian:

07h30/2 ngày 1 đêm

Khởi hành:

Đà Nẵng

Phương tiện:

ô tô & cano

Khách sạn:

3 sao Chi tiết Đặt tour
Đà Nẵng - Ngũ Hành Sơn - Hội An - Bà Nà 2 ngày 1 đêm

Đà Nẵng - Ngũ Hành Sơn - Hội An - Bà Nà 2 ngày 1 đêm

Giá:

2.190.000 VND

Thời gian:

15h00/2 ngày 1 đêm

Khởi hành:

Đà Nẵng

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

3 sao Chi tiết Đặt tour
Đà Nẵng - Ngũ Hành Sơn - Hội An - Cù Lao Chàm - Bà Nà Hills 3 ngày 2 đêm

Đà Nẵng - Ngũ Hành Sơn - Hội An - Cù Lao Chàm - Bà Nà Hills 3 ngày 2 đêm

Giá:

3.090.000 VND

Thời gian:

16h00/3 ngày 2 đêm

Khởi hành:

Đà Nẵng

Phương tiện:

ô tô & cano

Khách sạn:

3 sao Chi tiết Đặt tour
Đà Nẵng - Ngũ Hành Sơn - Hội An - Bà Nà Hills - Huế 3 ngày 2 đêm

Đà Nẵng - Ngũ Hành Sơn - Hội An - Bà Nà Hills - Huế 3 ngày 2 đêm

Giá:

3.420.000 VND

Thời gian:

16h00/3 ngày 2 đêm

Khởi hành:

Đà Nẵng

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

3 sao Chi tiết Đặt tour
Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn – Hội An – Cù Lao Chàm – Bà Nà Hills - Huế  4 ngày 3 đêm

Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn – Hội An – Cù Lao Chàm – Bà Nà Hills - Huế 4 ngày 3 đêm

Giá:

4.590.000 VND

Thời gian:

16h00/4 ngày 3 đêm

Khởi hành:

Đà Nẵng

Phương tiện:

ô tô & cano

Khách sạn:

3 sao Chi tiết Đặt tour
Đà Nẵng - Núi Thần Tài 1 ngày

Đà Nẵng - Núi Thần Tài 1 ngày

Giá:

690.000 VND

Thời gian:

1 ngày

Khởi hành:

hàng ngày

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour

TOUR DU LỊCH NỔI BẬT