Tour từ Huế

Huế - City Tour 1 ngày

Huế - City Tour 1 ngày

Giá:

250.000 VND

Thời gian:

1 ngày

Khởi hành:

Huế

Phương tiện:

ô tô & thuyền rồng

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
Huế - Động Thiên Đường 1 ngày

Huế - Động Thiên Đường 1 ngày

Giá:

700.000 VND

Thời gian:

1 ngày

Khởi hành:

Huế

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
Huế - Động Phong Nha 1 ngày

Huế - Động Phong Nha 1 ngày

Giá:

550.000 VND

Thời gian:

1 ngày

Khởi hành:

Huế

Phương tiện:

ô tô & thuyền

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
Huế - Bạch Mã 1 ngày

Huế - Bạch Mã 1 ngày

Giá:

550.000 VND

Thời gian:

1 ngày

Khởi hành:

Huế

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
Huế - Thanh Tân 1 ngày

Huế - Thanh Tân 1 ngày

Giá:

630.000 VND

Thời gian:

1 ngày

Khởi hành:

Huế

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
Huế - Bà Nà Hills 1 ngày

Huế - Bà Nà Hills 1 ngày

Giá:

1.450.000 VND

Thời gian:

1 ngày

Khởi hành:

Huế

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
Huế - suối Thần Tài 1 ngày

Huế - suối Thần Tài 1 ngày

Giá:

1.090.000 VND

Thời gian:

1 ngày

Khởi hành:

Huế

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
Huế – Động Phong Nha – Động Thiên Đường – Huế 2 ngày 1 đêm

Huế – Động Phong Nha – Động Thiên Đường – Huế 2 ngày 1 đêm

Giá:

1.990.000 VND

Thời gian:

2 ngày 1 đêm

Khởi hành:

Huế

Phương tiện:

ô tô & thuyền rồng

Khách sạn:

2 sao Chi tiết Đặt tour
Huế – Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn – Hội An – Bà Nà Hills – Huế/Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm

Huế – Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn – Hội An – Bà Nà Hills – Huế/Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm

Giá:

3.190.000 VND

Thời gian:

12h30/3 ngày 2 đêm

Khởi hành:

Huế

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

3 sao Chi tiết Đặt tour
Huế – Thiên Đường – Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn – Hội An – Bà Nà Hills – Huế/Đà Nẵng 4 ngày 3 đêm

Huế – Thiên Đường – Đà Nẵng – Ngũ Hành Sơn – Hội An – Bà Nà Hills – Huế/Đà Nẵng 4 ngày 3 đêm

Giá:

4.690.000 VND

Thời gian:

07h30/4 ngày 3 đêm

Khởi hành:

Huế

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

3 sao Chi tiết Đặt tour
Huế  – Ngũ Hành Sơn – Hội An – Bà Nà Hills – Cù Lao Chàm - Huế/Đà Nẵng 4 ngày 3 đêm

Huế – Ngũ Hành Sơn – Hội An – Bà Nà Hills – Cù Lao Chàm - Huế/Đà Nẵng 4 ngày 3 đêm

Giá:

4.590.000 VND

Thời gian:

07h30/4 ngày 3 đêm

Khởi hành:

Huế

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

3 sao Chi tiết Đặt tour

TOUR DU LỊCH NỔI BẬT