Tour từ Quảng Bình

Đồng Hới – Động Phong Nha – Động Thiên Đường 1 ngày

Đồng Hới – Động Phong Nha – Động Thiên Đường 1 ngày

Giá:

1.100.000 VND

Thời gian:

08h00/1 ngày

Khởi hành:

Đồng Hới

Phương tiện:

ô tô & thuyền

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
Đồng Hới –  Động Thiên Đường – Suối nước Moọc 1 ngày

Đồng Hới – Động Thiên Đường – Suối nước Moọc 1 ngày

Giá:

1.150.000 VND

Thời gian:

06h30/1 ngày

Khởi hành:

Đồng Hới

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
Đồng Hới – Động Thiên Đường – Kayak Sông Chày, Hang Tối 1 ngày

Đồng Hới – Động Thiên Đường – Kayak Sông Chày, Hang Tối 1 ngày

Giá:

1.450.000 VND

Thời gian:

06h30/1 ngày

Khởi hành:

Đồng Hới

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
Đồng Hới – Suối Nước Mooc –  Kayak Sông Chày, Hang Tối 1 ngày

Đồng Hới – Suối Nước Mooc – Kayak Sông Chày, Hang Tối 1 ngày

Giá:

1.350.000 VND

Thời gian:

06h30/1 ngày

Khởi hành:

Đồng Hới

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

Chi tiết Đặt tour
Đồng Hới – Động Phong Nha – Suối Nước Mooc –  Động Thiên Đường – Sông Chày 2 ngày 1 đêm

Đồng Hới – Động Phong Nha – Suối Nước Mooc – Động Thiên Đường – Sông Chày 2 ngày 1 đêm

Giá:

2.990.000 VND

Thời gian:

2 ngày 1 đêm

Khởi hành:

Đồng Hới

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

2 sao Chi tiết Đặt tour
Đồng Hới – Động Phong Nha – Động Thiên Đường – Suối Nước Mooc 2 ngày 1 đêm

Đồng Hới – Động Phong Nha – Động Thiên Đường – Suối Nước Mooc 2 ngày 1 đêm

Giá:

2.500.000 VND

Thời gian:

2 ngày 1 đêm

Khởi hành:

Đồng Hới

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

2 sao Chi tiết Đặt tour
Đồng Hới – Động Thiên Đường -Suối Mooc Hang Tối – Động Phong Nha – Huế  3 ngày 2 đêm

Đồng Hới – Động Thiên Đường -Suối Mooc Hang Tối – Động Phong Nha – Huế 3 ngày 2 đêm

Giá:

3.550.000 VND

Thời gian:

3 ngày 2 đêm

Khởi hành:

Đồng Hới

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

2 sao Chi tiết Đặt tour

TOUR DU LỊCH NỔI BẬT