Du lịch trong nước

Du lịch miền Trung

Di sản miền Trung 2014

Di sản miền Trung 2014

Giá:

4.200.000 VND

Thời gian:

5 ngày 4 đêm

Khởi hành:

Thứ 4 & thứ 7 hàng tuần

Phương tiện:

xe bus

Khách sạn:

2 sao hoặc 3 sao Chi tiết Đặt tour
TL08VN: Đà Nẵng - Hội An - C L Chàm - Bà Nà

TL08VN: Đà Nẵng - Hội An - C L Chàm - Bà Nà

Giá:

4.195.000 VND

Thời gian:

4 Ngày 3 đêm

Khởi hành:

Phương tiện:

xe ô tô & tàu cao tốc

Khách sạn:

2 sao Chi tiết Đặt tour
 TL09VN: Ngũ Hành Sơn - Hôi An - Huế - P Nha

TL09VN: Ngũ Hành Sơn - Hôi An - Huế - P Nha

Giá:

3.525.000 VND

Thời gian:

4 Ngày 3 đêm

Khởi hành:

tại Đà Nẵng

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

2 sao hoặc 3 sao Chi tiết Đặt tour
TL10VN: Hội An - Mỹ Sơn - NHS - Huế

TL10VN: Hội An - Mỹ Sơn - NHS - Huế

Giá:

3.695.000 VND

Thời gian:

4 Ngày 3 đêm

Khởi hành:

tại Đà Nẵng

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

2 sao hoặc 3 sao Chi tiết Đặt tour
 TL11VN: STrà - NHSơn - HAn - Huế - PNha

TL11VN: STrà - NHSơn - HAn - Huế - PNha

Giá:

4.675.000 VND

Thời gian:

5 Ngày 4 đêm

Khởi hành:

Đà Nẵng

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

2 sao hoặc 3 sao Chi tiết Đặt tour
TL12VN: ĐNẵng - STrà - NHSơn - HAn - Huế

TL12VN: ĐNẵng - STrà - NHSơn - HAn - Huế

Giá:

2.755.000 VND

Thời gian:

4 Ngày 3 đêm

Khởi hành:

Đà Nẵng

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

2 sao hoặc 3 sao Chi tiết Đặt tour
TL13VN: Huế - Đà Nẵng - Bà Nà - N H Sơn

TL13VN: Huế - Đà Nẵng - Bà Nà - N H Sơn

Giá:

3.625.000 VND

Thời gian:

4 Ngày 3 đêm

Khởi hành:

Đà Nẵng

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

2 sao hoặc 3 sao Chi tiết Đặt tour
TL14VN: Huế - Hội An - Mỹ Sơn - Đà Nẵng

TL14VN: Huế - Hội An - Mỹ Sơn - Đà Nẵng

Giá:

2.675.000 VND

Thời gian:

3 ngày 2 đêm

Khởi hành:

Huế

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

2 sao hoặc 3 sao Chi tiết Đặt tour
TL15VN: Huế - Phong Nha - Hội An - Đà Nẵng

TL15VN: Huế - Phong Nha - Hội An - Đà Nẵng

Giá:

3.125.000 VND

Thời gian:

4 Ngày 3 đêm

Khởi hành:

Huế

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

2 sao hoặc 3 sao Chi tiết Đặt tour
TL16VN: Huế - B Mã - Hội An - Mỹ Sơn - Đ Nẵng

TL16VN: Huế - B Mã - Hội An - Mỹ Sơn - Đ Nẵng

Giá:

4.395.000 VND

Thời gian:

4 Ngày 3 đêm

Khởi hành:

Huế

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

2 sao hoặc 3 sao Chi tiết Đặt tour
TL17VN: Huế - Nha Trang - Đà Lạt - Huế

TL17VN: Huế - Nha Trang - Đà Lạt - Huế

Giá:

4.525.000 VND

Thời gian:

4 Ngày 3 đêm

Khởi hành:

Huế

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

2 sao hoặc 3 sao Chi tiết Đặt tour
 TL18VN: Huế - Nha Trang - Đà Lạt - Huế

TL18VN: Huế - Nha Trang - Đà Lạt - Huế

Giá:

VND

Thời gian:

5 Ngày 4 đêm

Khởi hành:

Huế

Phương tiện:

ô tô

Khách sạn:

2 sao hoặc 3 sao Chi tiết Đặt tour

TOUR DU LỊCH NỔI BẬT